Välj en sida

Kompetensbloggen av Maria Scullman

Maria Scullman har varit intresserad av lärande och kunskapsspridning sen hon själv började småskolan. De senaste 17 åren har hon jobbat med kompetensutveckling som VD och grundare av Advantum Kompetens och nu de senaste åren också som VD för Kompetens Express som är ett helägt dotterbolag till Advantum Kompetens med fokus på e-learning.

Här kommer du få följa hennes tankar och inspel kring kompetensutveckling med just teknik och via nätet som inriktning.

maria

Hur många gånger har jag inte under årens lopp ställt mig frågan om jag klarar av en sak? Eller om jag verkligen kan något?  Det har funnits stunder av både tvivel och misslyckanden. Oavsett hur mycket jag fyller på, lär mig, tränar, så finns tvivlet där. Men kan man någonsin bli helt kompetent inom något område? Kan man kunna allt? Nej det är förstås en utopi. Men ofta finns det en förhoppning om att kunna komma upp på en nivå av kompetens där man känner sig totalt kapabel. I alla situationer.

Jag minns stunder som barn där jag reflekterade över tillkortakommanden och tänkte att ”vad underbart att bli vuxen – då kan man ju allt”.  En from förhoppning men också ett barns utopi om en fantasivärld där allt är möjligt. Det historien lärt mig är dock att det inte är i själva kunskapen det sitter.  Utan det är i vårt sätt att hantera situationer och händelser. Här kommer helt andra faktorer in än ren kunskap. Här finns ingredienser som mod, ansvar, tillit. Här finns våra referensramar och vår programmering.

SIS (Swedish Standards Institute) definition av kompetens ringar in dessa faktorer. Där säger man att kompetens är: ”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.” Jag tror att vilje-begreppet är det centrala.  Det man inte vill det går liksom inte att genomföra. Det klarar man inte av. Visst måste man ha ett visst mått av kunskap. Det säger sig självt. Men den stora skiljelinjen är hur mycket man vill. Hur motiverad man är. En stark vilja kan förflytta berg.   

Jag tror att det är lätt att gå vilse i begreppen och när man som organisation känner brist av kompetens snabbt tolka det som att det är en kunskapsbrist. Vi måste kunna mer. Veta mer. Då presterar vi bättre.  I själva verket kan det vara i motivationen det brister. I viljan att prestera. Att bidra. Då handlar det om andra saker än ren kunskap.  Motivation kommer både inifrån och utifrån. Vissa är mer självmotiverande än andra. Vi motiveras av olika saker.  Och vi påverkas av vår miljö. Är processer otydliga, ledarskapet svagt, gruppens utvecklingsnivå låg, så kan motivationen påverkas rejält. Och trots att vi kan det vi ska göra, så blir inte resultatet så bra.

Att kunna är en bra sak. Att vilja är nyckeln.

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This