Välj en sida

Kompetensbloggen av Maria Scullman

Maria Scullman har varit intresserad av lärande och kunskapsspridning sen hon själv började småskolan. De senaste 17 åren har hon jobbat med kompetensutveckling som VD och grundare av Advantum Kompetens och nu de senaste åren också som VD för Kompetens Express som är ett helägt dotterbolag till Advantum Kompetens med fokus på e-learning.

Här kommer du få följa hennes tankar och inspel kring kompetensutveckling med just teknik och via nätet som inriktning.

maria

E-learning kan ha många former. Det kan vara allt från några enkla bilder med ljud eller text till avancerade ”gamification” lösningar med spelinslag och interaktion. Oavsett form så ökar användandet av e-learning dramatiskt. Dels på grund av den förändringstakt vi lever i där vi hela tiden måste lära nytt. Då blir e-learning en snabb väg att enkelt nå ut till många.

Mycket kunskap i organisationer finns hos specialister och erfarna personer och behovet av att sprida kunskapen är enormt. Här finns med e-learning och teknikens hjälp en möjlighet att ta fram den ”dolda” kunskapen och paketera den så att den kan delas till fler. 

Sen är ju e-learning också:

Just in time.  Du har kunskapen när du behöver den där du är.

Flexibelt. Du lär i egen takt och kan repetera som du vill.

Miljövänligt.  I en brittisk studie komman fram till att e-lärande konsumerar 90% mindre energi och utsläpp än traditionell utbildning. Allt inräknat.

Kostnadseffektivt. Beroende på mängd användare och typ av produktion så kan en e-utbildning vara kostsam att ta fram. Men utslaget per person och över tid väsentligt billigare än traditionell klassrumsträning.

Det finns en dimension till. Jag kan bara se på mina barn som hittar all information på nätet.  Vare sig det handlar om att knyta flugan till studentbalen eller att lära sig spela gitarr. Allt finns på film och i korta klipp så att ha datorn som första källa till lärande är för dem en självklarhet. 

Denna generation är nu på väg ut i arbetslivet och de ser inte lika självklart poängen med klassrumsträning.  I alla fall inte i traditionell bemärkelse. Det är här det ”flippade” klassrummet kommer in.  Att vi tänker till och paketerar om oss och vår kunskap så att vi gör rätt sak på rätt sätt. Och vid rätt tillfälle. Kan vi ha datorn till ren kunskapstillförsel så är det i klassrummet dags att börja prata om det vi lärt. Reflektera. Omsätta. Öva. Att vi får ihop en process som gör att e-learning används till det som dator och teknik är bra på och att vi knyter ihop lärprocessen med att också ses och göra det som inte går att göra med en datorskärm. Att en e-learning inte är en ”stand alone” produkt utan behöver ett klasssrum eller en fysisk träff för att landa.  Ett flippat klassrum med mycket dialog och reflektion kan göra att en e-learning som inspel till dialogen får fäste och verkligen ”fungerar”.

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This